Nabestaanden Verklaring van erfrecht / executele

Verklaring van erfrecht / executele

Via de ING Notarisservice Nabestaanden kan op een eenvoudige wijze en tegen een scherp aantrekkelijk vast tarief een verklaring van erfrecht of verklaring van executele worden opgemaakt.

Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, dient elke erfgenaam eerst een verklaring van aanvaarding/boedelvolmacht te ondertekenen. Er dient dus goed onderling contact en overeenstemming tussen de erfgenamen te zijn. Indien geen goed onderling contact mogelijk is, is het niet mogelijk gebruik te maken van de ING  Nabestaandenservice.

U dient zich als erfgenaam af te vragen of u de nalatenschap zuiver of beneficiair wenst te aanvaarden danwel wilt verwerpen. Klik hier voor meer uitleg over het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van executele verklaart de notaris wie de executeur-testamentair is. Na ontvangst van de verklaring van erfrecht/executele is de bank bevoegd om aan de personen, genoemd in de verklaring van erfrecht/executele, de gelden van een bankrekening uit te betalen.

De verklaring van erfrecht of verklaring van executele wordt per post toegezonden. Een persoonlijk bezoek aan ons kantoor is dus niet nodig. Wel zo makkelijk.

Let op: dossiers kunnen schriftelijk (per post of e-mail) door ons kantoor worden verwerkt, maar verklaringen voor erfgenamen dienen in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar te worden getekend. In dit geval ontvangt u van ons nadere uitleg.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

De kosten voor een verklaring van erfrecht zijn als volgt opgebouwd:

Vaste aantrekkelijke tarieven * Tarief incl. 21% BTW

Opmaken Verklaring van erfrecht: € 320,65

Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB: € 9,96

  • Verklaring van zuivere aanvaarding/boedelvolmacht (per erfgenaam): € 36,30; of
  • Volmacht beneficiaire aanvaarding/boedelvolmacht (per erfgenaam): € 36,30; of
  • Volmacht verwerping (per erfgenaam): € 36,30

Indien één of meerdere erfgenamen onder bewind zijn gesteld, zullen wij meerwerk in rekening brengen van € 151,25 inclusief BTW.

De kosten voor een verklaring van executele zijn als volgt opgebouwd:

Vaste aantrekkelijke tarieven * Tarief incl. 21% BTW

Opmaken verklaring van executele 320,65
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB 9,96
Verklaring van aanvaarding executeurschap (per executeur)  36,30

Daarnaast dienen wij de erfgenamen te informeren over het executeurschap. De kosten hiervoor bedragen € 25,00 inclusief 21% BTW (bij maximaal 5 erfgenamen) en € 50,00 inclusief 21% BTW (bij maximaal 10 erfgenamen).

* Nalatenschappen met een buitenlands aspect zijn uitgezonderd van bovenstaande tarieven. Er kunnen nog kosten bijkomen, zoals leges van de Burgerlijke Stand en legalisatiekosten (legalisatie is alleen kosteloos als u de toegezonden verklaring op ons notariskantoor in Etten-Leur zal ondertekenen). De op onze website gemelde deelnemende notariskantoren hebben geen betrekking op de ING Nabestaandenservice.

De griffierechten bij de Rechtbank ten behoeve van de beneficiaire aanvaarding of verwerping bedragen € 124,00 vrij van BTW (tarief 2018).

Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Ingeval de opdracht wordt geannuleerd, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht met een minimum van € 101,68 inclusief 21% BTW.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice Nabestaanden?

- bel rechtstreeks met ENL Notarissen (088 - 4 503 500); of
- stuur een e-mail naar nabestaandenservice@enlnotarissen.nl. Vermeld de contactgegevens (uw naam, adres, woonplaats en geef het telefoonnummer op waarop u tussen 09.00 uur en 17.00 uur te bereiken bent). U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld; of
- geef de opdracht online, wel zo makkelijk. Let op: heb je binnen vijf werkdagen na het indienen van je aanvraag nog geen reactie van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 

Terug naar Home ING Notarisservice