Schenking

Wat is schenken, waar en hoe regel ik dit?

Voor een uitleg over schenken en de fiscale vrijstellingen voor schenkbelasting klik hier.

Als u gebruik wilt maken van de ING Notarisservice, dan wordt een gelieerde notaris van ENL Notarissen uw notaris in de buurt. 

Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee ENL Notarissen samenwerkt.

Wat zijn de kosten voor een akte van schenking?

De opbouw van de kosten voor een schenking is als volgt:

Vast tarief akte van schenking in geld €  214,68
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  8,23
BTW €  46,81
Totaal all-in €  269,72

 

Vast tarief akte van schulderkenning €  256,20
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB 8,23
BTW €  55,53
Totaal All-in €  319,96

 

Volmacht (per stuk)                 €  41,32
BTW €  8,68
Totaal All-in € 

50,00

 

Aangifte schenkingsbelasting €  49,59
BTW €  10,41
Totaal All-in € 

60,00

 

Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

De kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice?
Terug naar Home ING Notarisservice