Verdeling

Dient uw woning en ING hypotheek nog verdeeld te worden naar aanleiding van een echtscheiding (van huwelijk naar Nederlands recht) of beëindiging samenlevingsovereenkomst, dan kunt u van onze ING Notarisservice gebruik maken. In dat geval verstrekt ING ons de akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid uit die ING hypotheekschuld.

De notariële akte van verdeling heeft alleen betrekking op de verdeling van de woning (en hypotheek).

Voorwaarden zijn:

 • er volgt ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van ING of er wordt een geheel nieuwe hypotheek bij ING afgesloten;
 • de verdeling heeft betrekking op beeindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsrelatie; 
 • de verdeling van de gezamenlijk bewoonde woning in het kader van een echtscheiding, is in goed onderling overleg overeengekomen (door middel van een echtscheidingsconvenant of een overeenkomst) en is niet door de rechter vastgesteld (bij beschikking);
 • partijen dienen in goed onderling overleg de benodigde documenten aan te leveren en een afspraak te maken bij de notaris voor de ondertekening van de akte;
 • verdelingen worden in behandeling genomen tot maximaal twee jaar na een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en ontbinding samenwoning;
 • het aanleveren van een WOZ-aanslag (indien WOZ-waarde meer dan 5% afwijkt van de overeengekomen waarde, dan dient een waardebepaling of taxatierapport -opgesteld door een makelaar- te worden aangeleverd);
 • de overeengekomen onder-/overbedeling stemt overeen met de waarde van de woning, restant geldleningen en/of eventuele polissen/bankspaarrekeningen.

Extra kosten worden in rekening gebracht:

 • bij werkzaamheden in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in verband met de zogenaamde haircut-regeling, wordt € 150,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien nadere afspraken tussen partijen worden gemaakt die conceptwijzigingen noodzakelijk maken, wordt € 125,- exclusief BTW extra in rekening gebracht;
 • bij extra werkzaamheden in het kader van communicatie via advocaten, wordt een uurtarief van € 125,- exclusief BTW in rekening gebracht, danwel de opdracht door ons kantoor geannuleerd tegen de reeds gemaakte kosten;
 • als één van de partijen bij volmacht verschijnt, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien door ons kantoor toestemming bij de erfverpachter moet worden opgevraagd, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. 
 • als door ons kantoor in de akte van verdeling een geldlening moet worden opgenomen in verband met het schuldig blijven van de overbedeling, dan brengen we € 50,- exclusief BTW in rekening.

Als u gebruik wilt maken van de ING Notarisservice, dan wordt een gelieerde notaris van ENL Notarissen uw notaris in de buurt.
Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee ENL Notarissen samenwerkt.

Vast tarief akte van verdeling €  310,00
Recherchekosten Kadaster (per perceel) €  35,00
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  8,23
BTW €  74,18
Inschrijvingskosten Kadaster €  126,00
Totaal all-in €  553,41

Uitgangspunt hierbij is één kadastrale inschrijving. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.

Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Indien tevens een (aanvullende) akte van hypotheek gewenst is, is de opbouw van de kosten voor een akte van verdeling en een akte van hypotheek, gecombineerd, als volgt:

Vast tarief akte van verdeling en akte van hypotheek 620,00
Recherchekosten Kadaster (per perceel) 35,00
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB 16,46
BTW 141,01
Inschrijvingskosten Kadaster akte van verdeling 126,00
Inschrijvingskosten Kadaster bij digitale verwerking akte van hypotheek* 77,00
     
Totaal all-in 1015,47

Uitgangspunt hierbij is één kadastrale inschrijving. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

*Digitale verwerking bij het Kadaster is niet mogelijk:

 • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • als er sprake is van erfopvolging;
 • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten; en
 • bij beperkte rechten, zoals recht van opstal.

Per akte zal dan € 49,00 extra Kadasterkosten verschuldigd zijn.

Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Indien een bestaande hypotheek moet worden doorgehaald, wordt per doorhaling een bedrag berekend van € 188,50, hetgeen als volgt is samengesteld:

Vast tarief akte van royement 150,00
BTW 21% 31,50
Inschrijvingskosten Kadaster 7,00
Totaal 188,50

 

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice?
 • geef de opdracht online voor een akte van verdeling (Let op: heb je binnen vijf werkdagen na het indienen van je aanvraag nog geen reactie van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op) ;
 • bij (extra) hypotheek geef de opdracht online voor een akte van verdeling en hypotheek.
Terug naar Home ING Notarisservice