Toelichting aanvraagformulier oprichting BV

Einde eerste boekjaar:

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt dus op 31 december van het jaar van oprichting. Bij de oprichting kunt u er voor kiezen om het eerste boekjaar niet op 31 december van het jaar van oprichting te laten eindigen, maar een jaar later, een zogenoemd verlengd boekjaar; u hoeft dan niet op 31 december van het oprichtingsjaar al een balans te laten maken.

Aandelenkapitaal:

Het geplaatste aandelenkapitaal stort u vol door vanuit uw privébankrekening het oprichtingskapitaal over te maken naar de zakelijke bankrekening, die u bij ING voor uw BV heeft geopend. Dit bedrag moet tenminste € 1,00 zijn (voorheen was dit het wettelijk verplichte aandelenkapitaal van € 18.000,00).