Notariële Opinie Erfpacht

Waarom heb ik een Notariële Opinie Erfpacht nodig?

Voor een uitleg over de Notariële Opinie Erfpacht klik hier. Ook op de website van ING vindt u informatie over de Notariële Opinie Erfpacht.

Wat zijn de kosten van een Notariële Opinie Erfpacht?

De kosten bedragen € 457,56 inclusief BTW en Kadasterkosten. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De Notariële Opinie geeft een oordeel over de vraag of het betreffende particuliere erfpachtrecht bij de bank hypothecair financierbaar is. Of de financieringsaanvraag door de bank ook daadwerkelijk wordt toegekend blijft ter beoordeling van de bank en is niet alleen afhankelijk van de Notariële Opinie.

Kortingsactie in samenwerking met ING

Als u nu bij ons een Notariële Opinie Erfpacht aanvraagt krijgt u de kosten van de Notariële Opinie Erfpacht voor de helft - oftewel € 228,78 inclusief BTW en Kadasterkosten - terug, mits u mede als gevolg van de Notariële Opinie Erfpacht via de ING Notarisservice een hypotheekakte laat opstellen én passeren. Klik hiervoor de actievoorwaarden.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice?
Terug naar Home ING Notarisservice