Toelichting Notariële Opinie Erfpacht

Waarom een Notariële Opinie Erfpacht?

Bij de aanvraag van een (hypothecaire) financiering zullen de meeste banken tegenwoordig een Notariële Opinie verplicht stellen, indien sprake is van een particulier erfpachtrecht. Omdat woningen op particuliere erfpacht niet of moeilijker (her-)financierbaar zijn geworden heeft de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) onlangs nieuwe criteria ontwikkeld voor de financiering van woningen op particuliere erfpacht. Die criteria beogen zowel particuliere erfpachters als hypothecaire geldverstrekkers te beschermen tegen risico's in erfpachtvoorwaarden die naar huidige maatschappelijke opvattingen de verstrekking van een verantwoorde hypothecaire lening in de weg staan. Deze criteria zijn in ieder geval van toepassing op erfpachtrechten in handen van particulieren die zijn gevestigd vóór 1 april 2012. De criteria hebben betrekking op de duur van het erfpachtrecht, de vergoedingsregeling, de canon, en de canonaanpassing, en de wijze waarop het erfpachtcontract gewijzigd kan worden. Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de criteria.

De notaris wordt als onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de toetsing aan de criteria uit te voeren via een Notariële Opinie. Het model voor de Notariële Opinie is in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) opgesteld.

De Notariële Opinie geeft derhalve een oordeel over de vraag of het betreffende particuliere erfpachtrecht bij een bank hypothecair financierbaar is. Of de financieringsaanvraag door de bank ook daadwerkelijk wordt toegekend blijft ter beoordeling van de bank en is niet alleen afhankelijk van de Notariële Opinie.

Kortingsactie in samenwerking met ING

In het kader van de exclusieve samenwerking met ING, wenst ING de Notariële Opinies bij voorkeur te laten uitvoeren door ENL Notarissen.

De kosten van een Notariële Opinie bedragen normaal € 457,56 inclusief BTW en Kadasterkosten.

Als u nu bij ons een Notariële Opinie Erfpacht aanvraagt krijgt u de kosten van de Notariële Opinie Erfpacht voor de helft - oftewel € 228,78 inclusief BTW en Kadasterkosten - terug, mits u mede als gevolg van de Notariële Opinie Erfpacht via de ING NotarisService een hypotheekakte laat opstellen én passeren. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Hoe vraagt u een Notariële Opinie Erfpacht aan?

1. Vul hier online het aanvraagformulier in en klik op "VERZEND";
2. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag, inclusief de factuur;
3. Na betaling van de factuur wordt de Notariële Opinie opgesteld en in principe binnen 5 werkdagen aan u per e-mail toegezonden;
4. Indien u reeds een financieringsaanvraag bij ING heeft lopen, wordt de Notariële Opinie tevens voor u rechtstreeks aan ING toegezonden.

Aanvraagformulier

Indien u geen gebruik wilt/kunt maken van de online-aanvraag kunt u uw aanvraag ook per post doen. Stuur dan uw gegevens, met de laatste nota van de canonbetaling, aan:

ENL Notarissen
Inzake Notariële Opinie Erfpacht
Postbus 381
4870 AJ ETTEN-LEUR

Meer informatie of vragen?

Voor informatie of vragen mail naar het speciaal geopende e-mailadres:erfpachtopinie@enlnotarissen.nl

Terug naar de Notariële Opinie Erfpacht