Leverings- en Hypotheekakte

Om een woonhuis in eigendom te verkrijgen is een notariële akte van levering vereist, die wordt ingeschreven bij het Kadaster.
In de hypotheekakte wordt de woning als onderpand gegeven voor de hypothecaire lening die ING aan u verstrekt.

Als u voor het opstellen van de leverings- en hypotheekakte gebruik wilt maken van de ING Notarisservice, dan wordt een gelieerde notaris van ENL Notarissen uw notaris in de buurt.
Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee ENL Notarissen samenwerkt.

De opbouw van de kosten voor een akte van levering en een akte van hypotheek, gecombineerd, inzake een bestaand woonhuis is als volgt:

Vast tarief akte van levering en akte van hypotheek €  620,00
Recherchekosten Kadaster (per perceel) €  35,00
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  16,46
BTW €  141,01
Inschrijvingskosten Kadaster bij digitale verwerking** €  154,00
Totaal all-in €  966,47

Uitgangspunt hierbij is één kadastrale inschrijving. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.

*Digitale verwerking bij het Kadaster is niet mogelijk:

  • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
  • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
  • als er sprake is van erfopvolging;
  • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten; en
  • bij beperkte rechten, zoals recht van opstal

Per akte zal dan € 49,00 extra Kadasterkosten verschuldigd zijn.

Indien een bestaande hypotheek moet worden doorgehaald, wordt per doorhaling een bedrag berekend van € 188,50, hetgeen als volgt is samengesteld:

 Vast tarief akte van royement incl. Kadasterkosten 155,79
 BTW 21% 32,71
 Totaal 188,50


Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice bij aankoop van een woning?
  • geef aan uw makelaar door dat de getekende koopovereenkomst naar ENL Notarissen (Postbus 381, 4870 AJ Etten-Leur) gestuurd moet worden;
  • kruis op uw hypotheekofferte van de ING de keuze voor de Notarisservice aan.
Terug naar Home ING Notarisservice