Familiehypotheek

Lenen voor de eigen woning. Meestal doet u dit bij een bank, maar in sommige gevallen kan een lening bij uw familie een goed alternatief zijn. Een lening bij uw familie biedt in sommige opzichten een ruimere financieringsmogelijkheid, maar bedenk dat u altijd een verantwoorde keuze maakt.

Voor een uitleg over de familiehypotheek klik hier.

Als u voor het opstellen van de familiehypotheek gebruik wilt maken van de ING Notarisservice, dan wordt een gelieerde notaris van ENL Notarissen uw notaris in de buurt.
Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee ENL Notarissen samenwerkt.

De opbouw van de kosten voor een familiehypotheek is als volgt:

Vast tarief familiehypotheek €  310,00
Recherchekosten Kadaster (per perceel) €  35,00
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  8,23
BTW €  74,18
Inschrijvingskosten Kadaster bij digitale verwerking* €  126,00
Totaal all-in €  553,41

Uitgangspunt hierbij is één kadastrale inschrijving. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.

Indien een bestaande hypotheek moet worden doorgehaald, wordt per doorhaling een bedrag berekend van € 188,50, hetgeen als volgt is samengesteld:

Vast tarief akte van royement incl. Kadasterkosten 155,79
BTW 21% 32,71
Totaal 188,50


Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice?

Terug naar Home ING Notarisservice