Hypotheekakte

Voor de geldlening die ING u verstrekt voor je huis is een hypotheekakte nodig.

Als u voor het opstellen van de hypotheekakte gebruik wilt maken van de ING Notarisservice, dan wordt een gelieerde notaris van ENL Notarissen uw notaris in de buurt. Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee ENL Notarissen samenwerkt.

De opbouw van de kosten voor een akte van hypotheek is als volgt:

Vast tarief akte van hypotheek €  310,00
Recherchekosten Kadaster (per perceel) €  35,00
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  8,23
BTW €  74,18
Inschrijvingskosten Kadaster bij digitale verwerking* €  77,00
Totaal all-in €  504,41

Uitgangspunt hierbij is één kadastrale inschrijving. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.

*Digitale verwerking bij het Kadaster is niet mogelijk:

  • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
  • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
  • als er sprake is van erfopvolging;
  • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten; en
  • bij beperkte rechten, zoals recht van opstal

Per akte zal dan € 49,00 extra Kadasterkosten verschuldigd zijn.

Indien een bestaande hypotheek moet worden doorgehaald, wordt per doorhaling een bedrag berekend van € 188,50, hetgeen als volgt is samengesteld:

Vast tarief akte van royement incl. Kadasterkosten 155,79
BTW 21% 32,71
Totaal 188,50


Geen betaling vooraf, maar pas bij ondertekening van de akte.

Hoe maak ik gebruik van de Notarisservice?
  • kruis op uw hypotheekofferte van de ING de keuze voor de Notarisservice aan; of
  • geef aan uw hypotheekadviseur door dat alle stukken naar ENL Notarissen gestuurd moeten worden; of
  • bel ENL Notarissen (088 - 4 503 500); of
  • stuur een e-mail naar notarisservice@enlnotarissen.nl; of
  • geef de opdracht online, wel zo makkelijk.
Terug naar Home ING Notarisservice