Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Als erfgenaam heeft u de keuze tussen het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Deze keuzes houden het volgende in:

Zuiver aanvaarden:
U erft alle bezittingen en schulden. Indien de schulden hoger mochten zijn dan de waarde van de bezittingen bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Indien u er zeker van bent dat de nalatenschap een positief saldo zal vertonen, kunt u zuiver aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden:
U erft de bezittingen en schulden, maar u bent niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap indien deze hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Op u rust de plicht om de schulden te voldoen voor zover er bezittingen tegenover staan. De nalatenschap dient op een formele wijze afgewikkeld te worden, vergelijkbaar met een faillissement. U dient aan wettelijke regels te voldoen zoals minimaal het opstellen en indienen van een boedelbeschrijving bij de kantonrechter.

Verwerpen:
U doet ‘afstand’ van uw erfdeel; u bent hierdoor nimmer erfgenaam geweest en heeft derhalve geen recht op de bezittingen van de nalatenschap, maar bent ook niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Door deze verwerping zal plaatsvervulling optreden, waardoor uw eventuele nakomelingen in uw plaats treden.

Voor beneficiaire aanvaarding en verwerping dient een verklaring bij de Griffie van de Rechtbank te worden uitgebracht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Deze bedragen € 124,- vrij van BTW (tarief 2018). Indien u de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden of verwerpen neem dan meteen contact met ons, ENL Notarissen, telefonisch bereikbaar via 088- 4503500 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) of per e-mail: nabestaandenservice@enlnotarissen.nl.

Terug naar Nabestaanden Verklaring van erfrecht